search engine optimization per website

5 problemet që hasen gjatë strategjisë SEO

SEO ( Search Engine Optimization) është një teknike shumë e përdorur kohët e fundit. Si një nga fushat më të gjera të marketingut dixhital, është kthyer në një teknike të rëndësishmë. Një kryefjalë në ditet e sotme, ku shumë kompani fokusohen totalisht në këtë strategji.

Shoqëria jonë që prej vitesh ofron shërbime të tilla ka disa këshilla për ju. Aty ku detajet bëjnë diferencën, One Click ju tregon problemet që hasen zakonisht gjatë stratëgjive SEO.

1.Titujt dhe Meta Description

Shumë herë anashkalohet rëndësia e Titujt ( heading 1 zakonisht ) dhe Meta Description. Këto dy element konsistojnë në vendosjen e titujve zakonisht në homepage dhe të përshkrimit META ( përshkrimi specifik i faqes që po optimizohet )

Nëse strategjia SEO ka një fillim për t’u zbatuar gjithë hapat, titujt dhe meta description janë hapi i parë dhe më i thjeshtë.

2.Redirektimet e brendshme

Është një nga teknikat më të zakonshme të përdorura. Redirektet brenda faqes janë një  masë e cila, është shumë e preferuar nga robotat e google. Problemi qëndron që shumë herë, këto linqe dëmtohen, ose fshihen. Në momentin që linqet e brendshme nuk janë më aktive, konfigurimi SEO nuk është më aktiv.

Si një masë që e demton faqen, duhet gjithmonë të kemi parasysh, që linqet ti kontrollojmë herë pas hërë ose duhet të aktivizojmë redirektimin automatik të linqeve. Interweb mund t’iua ofroj këtë.

3.Mjetet matëse të performancës

Tashmë në botën moderne të internetit, mjetet metrike matëse janë një vegël e domosdoshme. Shumë ekspert SEO zgjedhin mos të përdorin aplikacione si Google AnalyticsGoogle Search Console, etj etj.

SEO është një strategji që do monitorim 24/7 për të përcaktuar sa më saktë, të gjitha zgjidhet që duhen fokusuar.

Sa herë përcaktojmë teknikët SEO ndaj një faqeje duhet se sbën të mbajmë një sistem monitorimi për të marrë më të mirën e gjithë fushatave të reklamimit. Informacioni mbi vizitorët tuaj është një thesar i padiskutueshëm.

4.Përmbajtja e faqes është sekreti

Sado profesionist mund të jeni në lidhje me strategjite SEO dhe fushatat e reklamimit, përmbajtja e uebfaqes është mjaft determinante.

Nëse një faqe nuk ka përmbajtjen e duhur, me tekste SEO të orientuara, me respektimin e limiteve të fjalëve, strategjitë SEO do dështojnë. Artikujt ose tekstet e ndërtuara për të qënë sa më SEO friendly mund t’iu japin rezultate të shkëlqyera. Respektimi i gjithë mënyrës se si ndërtohet një artikull, tekst SEO friendly, nuk duhet të anashkalohet asnjëherë. Diferenca ndërmjet dy uebfaqeve me artikuj SEO friendly dhe artikujve jo të mirë mund të kontrollohet. Ka shumë programe të ndryshmë që mund të masim sesa të mirë ndërtuar janë artikujt dhe përmbajtja e tyre.

5.“Kanibalizimi” i fjalëve kyçe

Fjalët kyce janë oksigjen i strategjitve SEO. Është masa më funksionale e gjithë platformave të reklamimit të bazuara në optimizimin e motorrëve të kërkimit.

Të përdorësh fjalë kycë që kanë rezultuar pas kërkimevë të shumta është një metodë që, sjell shumë benefite për uebfaqen tonë. Cuditërisht “kanibalizimi” i fjalëve kyce është një problem që ndodh shpesh ne faqet ueb.  Kanibalizimi i kejuordeve ka të bëj, më faqet e shumta të faqes suaj web, të cilat kanë të njëjtat fjalë kyçe. Kjo do të thotë, që faqja juaj SHERBIME, ka të njëjtat fjale kyçe me faqen tuaj RRETH NESH. Është një gabim që Google nuk e toleron dhe e “denon” duke e renditur shume poshtë si kërkim.

Gjithmonë duhet të fokusoheni ti bindeni gjithë rregullave të Google me përpikmëri për ta renditur faqen sa më lart. Në cdo rast që nuk zbatohen rregullat rezultatet janë fatale për renditjen e faqes suaj.